Is intervisie een verkapte vorm van therapie?

Nee, dat is het zeker niet. Doel van de intervisie is het bevorderen van het professioneel handelen door zelfreflectie.