Is het nodig om elkaars werkzaamheden door en door te kennen om met en van elkaar te leren?

Nee, dat is niet nodig. Soms is het zelf behulpzaam als je dat niet doet, dan blijf je makkelijker weg bij het aandragen van de oplossingen. Want de kern van intervisie is dat je door het stellen van goede vragen de inbrenger op zijn/haar eigen antwoorden komt.