”Gaat Hans doen wat ik van hem gevraagd heb, of gooit hij de kont tegen de krib?”

Hoe de 3 stoelen intervisiemethodiek antwoord geeft…

Carl voelt zich onzeker over een gesprek dat hij met zijn medewerker Hans heeft gevoerd. Hij heeft hem nogal autoritair opgedragen op te schieten om de deadline voor de kwartaalcijfers te halen. Hans is een kei in het controleren van de cijfers achter de komma, maar nu moet hij opschieten:  “Schiet nou eens op, man, durf eens wat risico te nemen! Altijd dat slome gedoe van jou, ik word er scheitziek van!”  Hans was hierop wit weggetrokken, boos weggelopen en had de deur van z’n kamer dichtgegooid.

Carl kiest vaker voor deze harde aanpak, maar het knaagt aan hem of dat nou wel zo effectief is. Hij zou er wel eens over willen praten met iemand. Hij besluit het in te brengen in de eerstvolgende intervisie. Op de bijeenkomst waar 6 managers van verschillende afdelingen bij elkaar zijn, nodigt de intervisiebegeleider iedereen uit om een case in te brengen. Carl vertelt over zijn situatie met Hans en de groep besluit zijn case te gaan bespreken.

Carl vertelt hoe veroordelend en sturend hij is geweest op het uitvoeren van Hans’ taak om de deadline van de kwartaalcijfers te behalen.  En hij wil graag weten hoe Hans het gesprek ervaren heeft en wat het effect van zijn autoritaire gedrag op hun relatie is.

De begeleider stelt voor de methode van de drie stoelen te  gebruiken. Deze methode is zeer geschikt voor het soort vragen waarbij er iets speelt in de communicatie tussen twee personen.  Het doet een beroep op het inlevingsvermogen van de casusinbrenger en het verwoorden van zijn ervaring. Voor beide personen is er een stoel en er is een stoel voor de helicopterview.

De begeleider zet drie stoelen voor Carl neer.

Een intervisant wil de eerste vraag aan Carl zelf stellen, dus Carl gaat zitten op de eerste stoel.  “Wat was je doel van het gesprek Carl?”  De begeleider vraagt aan Carl de tijd te nemen voor het antwoord, om interpretaties of analyses terug te brengen tot ervaringen.  Carl vertelt:” Ik word heel erg onder druk gezet door de directeur, die zeurt me elke dag om de cijfers. Er hangen bezuinigingen voor het bedrijf in de lucht en de keuzes daarvoor moeten gebaseerd worden op de informatie die zijn afdeling moet leveren.”
Hij vertelt over zijn frustratie en onzekerheid en dat hij niet zeker weet of hij het goed heeft aangepakt met Hans.

Dan wil iemand een paar vraag stellen aan Hans dus Carl gaat op de stoel van Hans zitten. Carl vertelt als Hans:” Ik  voel me geschoffeerd door Carl. Hij is zo vol van zichzelf en stond te tieren en te razen tegen me. Hij schold me ook uit voor “slome”, ja dan ben ik er helemaal klaar mee.  Dus ik ben weggelopen en heb de deur dichtgegooid.  Ik had een oplossing bedacht voor een IT-probleem waar we tegen aanlopen, maar dat houd ik nu lekker voor me, het zal allemaal wel….  Hij kan die rotcijfers van me krijgen, maar verder doe ik ook niets extra’s meer hier”.

Tenslotte gaat Carl op de helikopterview stoel zitten. “Wat voor een inzicht geeft dit je, Carl?”
 Carl is onder de indruk hoe vanzelf de antwoorden kwamen op de vragen die aan Hans gesteld werden, met alle negatieve gevoelens erbij. Hij ziet door de methode zijn twijfel bevestigd dat zijn aanpak bij Hans niet lekker gevallen is. Hij besluit op Hans af te stappen om zijn excuus aan te bieden.

Dan blijkt bij het uitwisselen dat er meer zijn die, ook uit onmacht, weleens op een onbeschofte manier druk zetten op medewerkers.  Carl voelt zich hierdoor gesteund, hij is niet de enige die weleens in deze valkuil terecht komt. Met elkaar praten ze hier nog lang over door.

 

Hieronder lees je stapsgewijs het gehanteerde proces in de intervisie.

Methode:  3 stoelen met perspectief wisseling

De methode is erop gericht on de vanzelfsprekendheid in verwachtingen over de samenwerking te verhelderen door de casus ook te beschouwen vanuit de optiek van de andere gesprekspartner. Door daar rekening mee te houden, krijgt de casusinbrenger inzicht in de situatie en van daaruit ontwikkelt hij inzichten en nieuwe mogelijkheden om te handelen.

Stap 1: De case inbrenger beschrijft zijn case en de vraag waarop hij antwoord wil krijgen

Stap 2: 3 stoelen klaar;

1 stoel voor hemzelf

1 stoel voor de gesprekspartner

1 stoel voor de helicopterview

Stap 3: De intervisanten bedenken vragen en aan wie/welk perspectief ze die gaan stellen.

Stap 4 De intervisanten stellen hun vragen, de case inbrenger wisselt zo nodig van stoel om zo vanuit het juiste perspectief de vragen te beantwoorden. Hij neemt hiervoor de tijd om ook te kunnen ervaren wat de situatie gevoelsmatig met hem doet.   

Stap 5: Concrete acties; De case inbrenger denkt na over concrete acties, wat ga ik nu doen?

Stap 6: Inzichten deelnemers, de deelnemers delen de verkregen inzichten. 

Stap 7: Reflectie op intervisie. De begeleider vraagt de deelnemers hoe ze het ervaren hebben en wat het hen heeft opgeleverd.

Laat je in het veld hieronder weten wat jouw ervaringen zijn met deze methodiek?

 

No comments yet.

Geef een reactie