Intervisie coaching

Bij intervisie brengen de deelnemers zelf vragen en casussen in over hun eigen functioneren op hun werkplek. Met elkaar wordt daarop volgens een methode gereflecteerd. Doordat de coach het proces nauwgezet bewaakt en zorg draagt voor onderling respect en vertrouwen, wordt het zelflerende – en  (zelf)coachende vermogen van de deelnemers in een veilige en inspirerende context aangesproken en ontwikkeld.

Opzet 

Intervisiecoaching is maatwerk, de omschrijving van een traject hieronder is een voorbeeld. Wel beginnen we altijd met een intake om de vraag goed in kaart te hebben, zowel de vraag van de leidinggevende als van de deelnemers. Dan volgt er een groepstraining van één of twee dagdelen, dit is afhankelijk van de leervraag. Hierin worden de algemene principes en houdingsaspecten van intervisie aangeleerd. Ook is er aandacht voor de praktisch vaardigheidsdoelen. Tussen de dagdelen in vinden er individuele coachingsessies plaats met de intervisanten.  Als laatste onderdeel komen de deelnemers 3 á 5 keer maandelijks een dagdeel begeleid bij elkaar.

De opzet van de training is erop gericht dat de deelnemers na afloop in staat zijn zelf (of zo zelfstandig mogelijk) de onderlinge intervisie en lerende groep voort te zetten.  Zo zouden uit hen één of meer toekomstige intervisiebegeleiders voort kunnen komen.  Intervisiecoaching heeft hiermee nadrukkelijk een ander doel dan intervisiebegeleiding, waarbij het team afhankelijk blijft van de begeleiding.

De interventies  van de coach zijn erop gericht dat het bewustzijn op eigen gedrag en daarmee de keuzevrijheid in handelen wordt vergroot. Op deze wijze wordt een mentaliteit gestimuleerd waarin de medewerkers zelf volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun functioneren, ook binnen hun team en het behalen van persoonlijk en gemeenschappelijke doelen.

Neem voor informatie over mogelijkheden en prijzen contact op.