FAQs

Is een team/intervisiegroep na intervisiecoaching altijd klaar om zelfstandig intervisie vorm te geven?

Hier is geen sluitend antwoord op te geven. Een groep is zo ver als ze gezamelijk gekomen zijn. Je kunt spreken van verschillende niveau’s, beginners of gevorderden. Als er behoefte is aan meer diepgang of de veiligheid is nog niet gegarandeerd, dan kan er gekozen worden om de coaching tijdelijk voort te zetten met (gezamelijk) opgestelde doelstellingen als leidraad.

Is intervisie een verkapte vorm van therapie?

Nee, dat is het zeker niet. Doel van de intervisie is het bevorderen van het professioneel handelen door zelfreflectie.

Is intervisie voor elke team de geschikte vorm om te leren?

Nee, er zijn voorwaarden waar aan moeten voldoen wil de intervisie kans van slagen hebben. Zo moet er bij de potentiele leden oprechte behoefte zijn om te leren van en met elkaar. In een strategie sessie kunnen we met elkaar bekijken wat voor jouw team de meest geschikte vorm is om te leren

Is het nodig om elkaars werkzaamheden door en door te kennen om met en van elkaar te leren?

Nee, dat is niet nodig. Soms is het zelf behulpzaam als je dat niet doet, dan blijf je makkelijker weg bij het aandragen van de oplossingen. Want de kern van intervisie is dat je door het stellen van goede vragen de inbrenger op zijn/haar eigen antwoorden komt.

Er is nu geen tijd en geld voor intervisiebijeenkomsten. Heeft intervisiecoaching dan toch zin?

Jazeker heeft het dan zin. Je leert tijdens de intervisie coaching ook allerlei vaardigheden die zeer bruikbaar zijn op de werkvloer, voor, tijdens en na je werkzaamheden. Zo zal het makkelijker zijn om je collega’s effectief te bevragen ipv met een oplossing te komen.