Is een team/intervisiegroep na intervisiecoaching altijd klaar om zelfstandig intervisie vorm te geven?

Hier is geen sluitend antwoord op te geven. Een groep is zo ver als ze gezamelijk gekomen zijn. Je kunt spreken van verschillende niveau’s, beginners of gevorderden. Als er behoefte is aan meer diepgang of de veiligheid is nog niet gegarandeerd, dan kan er gekozen worden om de coaching tijdelijk voort te zetten met (gezamelijk) opgestelde doelstellingen als leidraad.