“Intervisie is voor mij als een trampoline, een onmisbaar onderdeel bij het professioneel uitvoeren van mijn beroep!”

7  tips voor een geslaagde intervisie:

Ik vroeg een paar collega-coaches over hun ervaringen met intervisie; wat de meerwaarde is en wat de valkuilen zijn. In hun antwoorden raakte me de intensiteit van beide kanten van de medaille, dát intervisie een enorme meerwaarde heeft staat buiten kijf. Hieronder een paar van hun opmerkingen die over de meerwaarde gaan:

“Dat ik een support plek heb, en plek waar ik helemaal vrij kan uitwisselen”.
“Dat ik in een veilige setting met collega’s kan reflecteren op mezelf e/o een casus en nieuwe/andere invalshoeken zie waardoor ik weer verder kan met coachen en mezelf verder kan ontwikkelen”.
Dat ik op een dieper level kan leren dan wanneer ik tips of adviezen krijg”. 
De herkenning van de anderen uit de groep geeft steun en vertrouwen”. 
“Ik ga altijd met handvatten naar huis ook al lossen die de kwestie vaak niet helemaal op. 
Dat ik door de humor en de luchtigheid binnen de groep mijn ‘problemen’ in het juiste perspectief kan zien”.

Stuk voor stuk prachtige motieven om te investeren in intervisie.
Maar om de  intervisie bijeenkomsten écht van de grond te krijgen en het serieus te blijven uitvoeren?? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.
Hieronder een opsomming van de valkuilen waardoor intervisie vroegtijdig stil kan komen te liggen:

 “Als een groep te vaak niet compleet is”.
“Ik denk dan aan onveiligheid, onduidelijke afspraken, dat de intervisievorm niet goed  aansluit bij de groep, er geen leiding is”. 
“Dat het te weinig oplevert, bijvoorbeeld omdat het niet goed begeleid wordt.
“Dat mensen zich niet goed voorbereiden, niet de goede vraag bedenken.
“Dat er zoveel direct werk is dat het telkens weer uitgesteld wordt”.
“Teveel ongelijk niveau in de groep (jr-sr)”.

“Het theekransje. Volgens mij werkt het zonder intervisiebegeleider alleen als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn”. 
“Te grote groep is ook niet effectief (max 7), dan is er te weinig ruimte voor je vragen/input.
“Zonder werkvorm werken en hierdoor gaan adviseren en van het onderwerp afdwalen”.

Hoe jammer is het dat intervisie strandt op bovenstaande aspecten! Stel, er is een groepje mensen dat bereidt is te leren van en met elkaar,  om zich daarvoor open te stellen. Vervolgens is er aan praktische randvoorwaarden voldaan, men is dus in principe bereid er tijd aan te besteden, en dat het dan toch niet (meer) lukt om de bijeenkomsten te laten plaatsvinden. Zonde toch!

 

 7  tips voor een geslaagde intervisie:

 

  1. Maak de groep niet groter dan 7 personen.

 

  1. Houd de verschillen in de groep tussen junioren en senioren klein

 

  1. Zorg voor professionele begeleiding of intervisiecoaching

 

  1. Maak van te voren duidelijke afspraken en houd je eraan

 

  1. Kies een werkvorm die past bij het niveau van de groep

 

  1. Draag zorg voor een veilig leerklimaat

 

  1. Durf te kiezen voor intervisie, houd je agenda ervoor vrij.

 

De intervisiecoach begeleidt teams in het effectief leren van en met elkaar. Ik kan met u kijken naar de valkuilen die er mogelijk op uw werkplek spelen en hoe die te omzeilen. Neen gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken; van een strategisch gesprek of kortdurende workshop tot een begeleid intervisiecoachingstraject.

 

No comments yet.

Geef een reactie