Over mij

Marlies_1257

Ik bied leidinggevenden en hun teamleden de oplossing om met veranderingen om kunnen gaan en met creatieve ideeën of producten te komen. Medewerkers zijn effectiever als ze hun sterke en minder sterke punten kennen en ze aan elkaar hulp vragen en bieden.

Ik geloof:

*Dat kortdurende investering in het leren van en met elkaar veel rendement voor de samenwerking en daarmee de productiviteit oplevert.

*In het positieve effect van goed luisteren en de essentiële vragen stellen. Echt luisteren en goede vragen stellen zijn we in de dagelijkse omgang niet gewend. We zijn wel gewend om (ongevraagd) adviezen te geven.

*Dat door een oplossingsgerichte aanpak iets baanbrekends in de sfeer gebeurt. Er vindt een andere manier van communiceren plaats die verrassend en verfrissend werkt. Dat geeft een positieve boost aan het (samen) werken.

*Dat door de gemeenschappelijke ervaring van elkaar helpen er verbinding ontstaat tussen teamleden. Dit tilt het hele team naar een hoger plan. Zowel in de aanpak van problemen, als in de betrokkenheid bij de gehele organisatie.

Ik heb geleerd van mijn eigen ervaring: Ik heb ooit een periode in een team gewerkt waar een onveilige werksfeer heerste. Het was ieder voor zich, …en het was niet oké als je fouten maakte. Het team was over een grote regio verspreid en ik zag mijn collega’s zelden. Ik voelde me niet capabel om enkele taken van de functie in te vullen zoals dat verwacht werd, ik maakte bijv. fouten met het beheren van Excel bestanden. Het was te onveilig om echte aandacht te vragen voor mijn problemen, ik merkte dat er achter mijn rug om over me gesproken werd.  Ik werd er steeds ongelukkiger, ik kwam niet goed tot mijn recht. Ik presteerde steeds minder en ik ben er weg gegaan.  Terwijl ik zoveel te bieden had! Ik realiseerde me later dat ik een veilige setting miste waarin ik hulp kon vragen. Als ik me daarin gezien en gesteund gevoeld had, dan hadden we een oplossing kunnen bedenken voor mijn probleem. Er was maar weinig voor nodig geweest: een goede methode, afspraken over communicatie en attitude, commitment voor bijeenkomsten,  tijd en plaats.

Het is mijn missie het potentieel van mensen meer te benutten doordat men ervoor uit durft te komen dat men iets niet weet, hulp nodig heeft.  Zich kwetsbaar durft op te stellen.  Kwetsbaarheid is de beste manier om echte verbindingen met anderen aan te gaan.

De combinatie van mijn menselijke kanten, mijn organisatievermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en analystisch vermogen komen perfect samen.

Werkervaring

Als groepsleider/heilpedagoog  en werkbegeleider heb ik 5 jaar gewerkt in de jongerenpsychiatrie. Daarna heb ik 5 jaar gewerkt als coördinator praktijk opleiding, bij twee instellingen: bij Zorggroep s Heeren Loo en de Zonnehuizen Veldheim en Stenia te Zeist.

Individuele coachervaring: veel individuele cliënten die ik gecoacht heb waren werkzaam in de zorginstellingen, oa. Revalidatiecentrum De Hoogstraat, de Bilthuysen verzorgingstehuizen, Kwadrant Emaus jeugdhulpverlening, Drie Gasthuizen Groep, Stichting Jellinek Mentrum, Landelijk Expertise Centrum Verpleging en Verzorging, Tergooi Ziekenhuis, Abrona, St. Antonius Ziekenhuis, Maatschappelijke opvang Kwintes.

Groeps coach- en trainerservaring:  Ik heb veel teams in de zorg getrained en gecoached rondom verschillende thema’s zoals intervisie, ziekteverzuim, cliëntenbegeleiding, multidiscplinair samenwerken in de regio, agressie, omgaan met energie etc. .

Samenwerking

Naast de samenwerking met de opdrachtgevende instantie werk ik samen met derde partijen zoals het SVOZ (Opleidingen in de zorg), Hoogte 70 (Registerpsycholoog Arbeid, organisatie en gezondheid),  Ellen van Schaik (Excellent interim Management) , Ciska Rippen (coach en trainer), Cap Gemini Academy, Sterke Punten Company, etc..